תיאום הורי

תיאום הורי

יש מצבים שבהם נדרש תיאום הורי, בין הורים שחיים בנפרד ואינם מצליחים להגיע במהירות וביעילות להחלטות השוטפות שכרוכות בגידול ילדים משותפים. המתאם ההורי מסייע להורים בפתרון בעיות קונקרטיות יומיומיות, ומנסה לגשר ביניהם גם כאשר עולות על הפרק בעיות מהותיות יותר. המתאם ההורי אינו אמור לבצע שינויים  מהותיים או מרחיקי לכת במשמורת ובהסדרי ראייה, ולרוב נעזרים בו על מנת שינויים קלים בהסדרי הראייה, או להחליף ימים ושעות, להתערב בסידורי הסעת הילדים, לעזור בהסדרת קשר בין בית הספר לבין שני ההורים, לעזור בקביעת חוגים, בקבלת החלטות באשר לטיפולים חינוכיים וכד'. תיאום הורי הינו הליך אשר מתבצע רבות בארה"ב והוא חדש יחסית בארץ, ומטרתו למנוע הסלמת המריבות - דבר שיפגע הילדים ויאלץ את מי מהצדדים לפנות לבתי המשפט ולפתוח הליך משפטי ארוך, יקר ומכאיב. התיאום מתבצע בין ביוזמת ההורים עצמם, אשר מרגישים צורך להיעזר באיש מקצוע ללא צורך בפנייה לבית המשפט - ובין ע"י הפנייה מבית המשפט למשפחה. אני מוסמכת לבצע תיאום הורי ואני עושה זאת בקליניקה הפרטית שלי, הן באמצעות הפניית הורים מבתי המשפט והן כתוצאה מפנייה עצמאית של ההורים ישירות אלי.